:::: MENU ::::
Posts tagged with: Windows

ROBOCOPY: Kopírování souborů včetně ACL

robocopy ‚D:\zdroj‘ ‚E:\cíl‘ /R:1 /w:0 /e /purge /zb /xo /copy:DATSO /v /log+:$LogFile /tee

/R – počet opakování, pokud se soubor nepovede zkopírovat

/W – prodleva v sekundách mezi pokusy o opakované kopírování

/e – kopíruje včetně podadresářů, i prázdných

/xo  – nepřenáší starší soubory v případě konfliktu (dobré, pokud se kopírují několikrát stejná data)

/copy: – definuje co všechno se se soubory přenáší

  • D – vlastní soubor
  • A – atributy
  • T – časová značka
  • S – NTFS práva
  • O – informace o vlastníkovi

/v – verbose výstup včetně všech vynechaných a přeskočených souborů

/log+ – výstup je zaznamenán do logu, který se při opakovaném spuštění nepřepisuje, ale doplňuje

/tee – výstup je vypisován současně na konzoli i do logu


Jak vyčistit lokální computer Kerberos tickety?

Určitě se vám už taky mnohokrát stalo, že jste při instalaci různých služeb zapomněli dát počítačový účet serveru/stanice do správné AD skupiny (pomocí které jste měli řízené potřebné oprávnění) a tak jste po adhoc přidání do skupiny museli server/stanici restartovat, aby se členství projevilo.

Nám se to občas stává při nasazování SCCM, SCOM či SCO a protože ne vždy si můžete restart serveru hned dovolit, tak by bylo dobré, kdyby to šlo i bez něj. A ono to jde. Stačí použít klasický příkaz klist a jen použít ten správný logon ID. Pro local system je to ID vždy stejné, takže ten příkaz pak vypadá takto:

Musíte to samozřejmě spouštět jako admin… A pozor! Nepouštějte to v powershellu, ale opravdu v cmd, jinak to ne vždy nefunguje. Pokud už jste ale zvyklí pouštět vždy rovnou PowerShell Host, tak si to stačí jen zavolat přes CMD /C a taky vám to pak vždy pojede:

Tak příště už bez restartu 😉