ROBOCOPY: Kopírování souborů včetně ACL

robocopy ‚D:\zdroj‘ ‚E:\cíl‘ /R:1 /w:0 /e /purge /zb /xo /copy:DATSO /v /log+:$LogFile /tee /R – počet opakování, pokud se soubor nepovede zkopírovat /W – prodleva v sekundách mezi pokusy o opakované kopírování /e – kopíruje včetně podadresářů, i prázdných /xo  – nepřenáší starší soubory v případě konfliktu (dobré, pokud se kopírují několikrát stejná data) /copy: – definuje […]