SC ConfigMgr 2012 RC–prereqs check–AD práva

http://www.facebook.com/widgets/like.php?href=https://jmarek.wordpress.com/2011/11/07/sc-configmgr-2012-rcprereqs-checkad-prva/ Jedním z důležitých nastavení před samotnou instalaci SCCM site, je dát účtu site serveru práva na container System Management v AD, aby mohl po instalace MP zapsat patřičné záznamy. Když instalujete větší SCCM hierarchii s hodně site servery, hodí se nastavit oprávnění na doménovou skupinu a přidat všechny site servery jako její členy. V […]