Odinstalace klienta SC ConfigMgr 2007

Občas narazím na otázky ohledně odinstalace klienta SC ConfigMgr 2007. CCMCLEAN, obsažený v toolkitu pro SMS 2003, byl vyvinut především pro odinstalaci Advanced Clienta SMS 2003. Není tedy podporovaným nástrojem pro odinstalaci klienta SCCM 2007. Jednou z novinek ve verzi 2007 ale byla právě zjednodušená odinstalace. Stačí zavolat CCMSETUP.EXE s parametrem /UNINSTALL. CCMSETUP.EXE /UNINSTALL

Site Server Role v System Center Configuration Manageru 2007

Tento článek si můžete přečíst především také na stránkách školícího centra WBI Systems: http://learning.wbi.cz V tomto článku o System Center Configuration Manageru 2007 se zaměříme na role systému, jejichž znalost je zásadní pro následnou implementaci a celkové porozumění jeho jednotlivých funkcí. Instalací a konfigurací určité role „spouštíte“ na site serveru požadovanou funkcionalitu. Některé další role […]