:::: MENU ::::

CustomExpressions pro synchronizaci skupiny

FIM

Našla jsem chyby v jedné příručce Microsoft "Jak udělat I vodítka" FIM 2010. Tam jsou chyby v synchronizaci pravidlo pro skupinu synchronizace v vstupní atribut tok v vlastního výrazu týkající se rozsahu a typu atributu. Doprava vlastní výrazy jsou následující:

CustomExpression pro atribut SCOPE:

IIF(EQ(BitAnd(2,groupType),2),"Global",IIF(EQ(BitAnd(4,groupType),4),"DomainLocal","Universal"))

Microsoft má 3 držáky na konci, ale musí existovat pouze 2 Mrkající Veselý obličej

CustomExpression pro typ atributu:

IIF(EQ(BitOr(14,groupType),14),"Distribution","Security")

Microsoft má 2 držáky na konci, ale musí existovat pouze 1 Mrkající Veselý obličej


CustomExpressions for Group Synchronization

fim

I found mistakes in one guide of Microsoft “How Do I Guides” for FIM 2010. There are mistakes in the Synchronization Rule for Group sync in the Inbound Attribute Flow in the custom expression related to scope and type attribute. The right custom expressions are as follows:

CustomExpression for SCOPE Attribute:

IIF(Eq(BitAnd(2,groupType),2),“Global“,IIF(Eq(BitAnd(4,groupType),4),“DomainLocal“,“Universal“))

Microsoft has 3 brackets in the end, but there must be only 2 Winking smile

CustomExpression for TYPE Attribute:

IIF(Eq(BitOr(14,groupType),14),“Distribution“,“Security“)

Microsoft has 2 brackets in the end, but there must be only 1 Winking smile


Jak vytvořit ISO obraz

Hledáte zdarma nástroj pro vytváření obrazů iso? Stáhněte Windows Automated Installation Kit a uživatele příkazového řádku nástroje OSCDIMG. EXE.
Syntaxe: oscdimg sourcedirectory targetisofile -m – n
parametr -m umožňuje vytvářet libovolné velikosti souboru iso
parametr – n umožňuje používat dlouhé názvy souborů
Příklad: oscdimg D:folderwithmyfilesforisoimage D:myisofile.iso -m – n

How to create ISO image

Are you looking for a free tool for creating iso images? Just download Windows Automated Installation Kit and user command-line tool OSCDIMG.EXE.
syntax: oscdimg sourcedirectory targetisofile -m -n
parameter -m allows you to create any size of iso file
parameter -n allows you to use long file names
example: oscdimg D:folderwithmyfilesforisoimage D:myisofile.iso -m -nDHCP D.O.R.A

I think this is one of the best explanation of DHCP D.O.R.A. I’ve ever heard. Thanks to “tech-airman” Smile.

When the PC is turned on, the NIC has a MAC address but no IP address. So the PC tries to „Discover“ the DHCP server by sending out a „Discover“ packet. In that packet, the destination IP address is 255.255.255.255 and source IP address of 0.0.0.0 (because the PC doesn’t have an IP address yet). That Discover packet is encapsulated into an Data Link layer Ethernet Frame. That Ethernet Frame has a destination address of FF:FF:FF:FF:FF:FF and the source address of whatever the MAC address of the PC’s nic is, let’s call it PC:MA:CA:DD:RR:SS (I know this is not a valid MAC address). Now, since the destination address is FF:FF:FF:FF:FF:FF, the first switch that receives the frame will, by definition, send that frame out of every single switch port, except the switch port that received the frame. Since the switch doesn’t know (from it’s CAM table), who FF:FF:FF:FF:FF:FF is, it forwards the Discover packet out of every single switch port, except the switch port that received the frame. Let’s say the DHCP server is directly connected to the switch. So the DHCP server first receives the Ethernet frame with the destination address of FF:FF:FF:FF:FF:FF (which by definition, means itself), and a source address of PC:MA:CA:DD:RR:SS. So when the DHCP server receives that Discover Packet, it replies to it by sending the Offer Packet. Since the DHCP server has no idea who was contacting them (since PC currently has an IP address of 0.0.0.0), the Offer packet has the destination address of 255.255.255.255. But the DHCP server remembered the MAC address of whoever it was trying to contact them, so the DHCP server sends out the Offer packet in a frame with a destination address of PC:MA:CA:DD:RR:SS and uses it’s own source address of DH:CP:SE:RV:ER:MC (again, I know this is not a valid MAC address). So the Offer packet is sent from the DHCP server to the PC as a unicast not a broadcast. So the switch receives the frame from the DHCP server and forwards it to the PC which receives the Offer packet. Then the rest of the DHCP process of R and A occurs.
So that’s why the „…the first two messages in the DHCP are broadcast messages…“ refers to Network Layer IP broadcast messages (destination IP address of 255.255.255.255). Then „…only the first message (the Discover message) is a LAN Broadcast…“ because only the Discover packet’s frame had the Ethernet destination address of FF:FF:FF:FF:FF:FF (therefore a LAN broadcast) and the Offer packet’s frame had the Ethernet destination address of PC:MA:CA:DD:RR:SS (therefore a LAN unicast).


Unattended instalace PDF Creatoru

Zde je instalační řetězec pro unattended silent instalaci PDFCreatoru:
 
PDFCreator-0_9_8_setup.exe /SILENT /NOCANCEL /LANG=English /NOICONS
/COMPONENTS="program,ghostscript,languages,languagesenglish" /norestart

Microsoft Desktop Player

MicrosoftPro ty, kterým nechodí TechNet Flash, mám výborný beta prográmek na vyhledávání a shlédnutí Microsoft videí. Jmenuje se Microsoft Desktop Player. Ve spodní části webu máte odkaz na download. Program nainstalujete a můžete hned lítat po videích. Oblíbené si můžete přidat do library a tím se stáhnou na váš disk. Prostě nádhera! Nepřéhledněte také možnosti sdílení přes twitter, fb apod.Stránky:1...1617181920212223