MOC10748: Planning and Deploying SCCM 2012 R2

Třídenní kurz seznamuje posluchače s pokročilými principy, nasazením a fungováním SCCM 2012 R2 ve složitých a distribuovaných prostředích s množstvím site a site systémů. Jedním z témat jsou také principy a postupy migrace ze starší verze SCCM 2007.

Related upcoming events

  • 2019-04-10 - 2019-04-11 Celý den

    How Microsoft’s Hyper-V Shielded VM protects customers secrets and sensitive data and how it can help you to comply with security standards and safely live in modern malware world.