PowerShell a barvy ve Wordu

V rámci některých našich projektů pracujeme se zápisem dat automatizovaně do Microsoft Word dokumentu. V rámci zápisu dat do tabulek občas potřebujeme i obarvovat některé buňky. Barvy se ve Wordu ale nepoužícají u Cell objektů v RGB ale ve formátu Microsoft Access, nebo taky wdColor. Napsal jsem teda mikrofunkci, která převede RGB na wdColor. Třeba […]

Jak zvětšit velikost partition na max pomocí PowerShellu

Rychlovka bez většího komentáře 🙂

Jak vzdáleně povolit PowerShell Remoting

Anglicky by ten titulek zněl ještě líp – How to remotely enable PowerShell Remoting 🙂 Samozřejmě to nejlépe uděláte přes GPO například. Pokud to ale potřebujete ihned, tak můžete použít PSEXEC (ať žije Mark! :))

A pak už to valí a můžete třeba přes Enter-PSSession jít na CLIENTPC1 a powershellit.

jak spustit v PowerShell skript, který má v cestě mezeru

Já se teda snažím vždycky vyhnout v názvech souborů a adresářů mezerám, ale kolega jmenovec to tu řešil a někdy se prostě může hodit jak na to… Co chtěl udělat? Spustit skript přes Invoke-Expression v plné cestě. Takže třeba něco jako:

Tohle vám ale cestu nepobere…

Jak to teda udělat? Stačí přihodit magický […]

posh skript v orchestratoru hlásí “Exception setting „ForegroundColor“”

Cela chybová hláška zní takto: Exception setting „ForegroundColor“: „Cannot convert null to type „System.ConsoleColor“ due to invalid enumeration values. Specify one of the following enumeration values and try again. The possible enumeration values are „Black, DarkBlue, DarkGreen, DarkCyan, DarkRed, DarkMagenta, DarkYellow, Gray, DarkGray, Blue, Green, Cyan, Red, Magenta, Yellow, White“.“ V Runbook Testeru to vypadá […]

posh: soubory v cestě delší než 256 znaků

Dnes jsem trochu bojoval se synchronizací OneDrive souborů. Nakonec byl poblém v tom, že některé soubory jsem měl v tolika podadresářích, že už takhle dlouho cestu OneDrive nezvládl. Blbé bylo ale to, že OneDrive psal jen, že některé soubory mají příliš dlouhou cestu (více než 256 znaků), ale už nepsal o jaké soubory se jedná. […]