WSUS na WS2012R2 a SCCM 1802

WSUS na WS2012R2 a SCCM 1802

Jen rychlovka při pondělku…

SCCM 1802 už krásně podporuje Microsoft SQL Server 2017.

A SCCM 1802 je podporované na Windows Server 2012 R2.

Microsoft SQL Server 2017 je podporovaný na Windows Server 2012 R2.

Takže se nabízí mít SCCM 1802 nainstalované na Windows Seerver 2012 R2 s Microsoft SQL Server 2017.

Ale! If you run SCCM Software Update Point there, you have to have a WSUS role there. The problem comes when you want to use a SQL database (and not a WID) for WSUS – WSUS 2012 R2 does not support Microsoft SQL Server 2017. Ha! So either stick with the older SQL Server, or have SUSDB elsewhere, or the whole WSUS elsewhere, or use WID.

Ale! Pokud chcete provozovat SCCM Software Update Point, tak musíte nainstalovat WSUS roli. Problém přichází ve chvíli, kdy pro WSUS chcete použít SQL databázi (a ne WID). WSUS 2012 R2 totiž nepodporuje Microsoft SQL Server 2017. Ha! Takže buď se musí zůstat na starém SQL Serveru, nebo provozovat SUSDB na jiném serveru, nebo celý WSUS jinde a nebo použít WID.