:::: MENU ::::

Jak vzdáleně povolit PowerShell Remoting

Anglicky by ten titulek zněl ještě líp – How to remotely enable PowerShell Remoting 🙂

Samozřejmě to nejlépe uděláte přes GPO například. Pokud to ale potřebujete ihned, tak můžete použít PSEXEC (ať žije Mark! :))

A pak už to valí a můžete třeba přes Enter-PSSession jít na CLIENTPC1 a powershellit.


So, what do you think ?