:::: MENU ::::


MED-V v1 SP1 (1.5) RC

New RC is available for download on Microsoft Connect. You can try new SP1 which provides support for new Windows 7 (as a client OS) and Windows Server 2008 R2 (as a server OS). New documentation (in chm format) is available as well.

Exportovat jména AD počítače

Všechny počítače v AD můžete velmi jednoduše exportovat do txt souboru například takto:

Tento příkaz exportuje 10000 počítačů
dsquery počítač-limit 10000 video C:computers.txt
Následující příkaz exportuje 10000 počítače SAMIDs atributy počítače v organizační jednotce pracovních stanic.
dsquery ou počítač = pracovních stanic, dc = domain, dc = local - samid limit 10000 -o video c:computers.txt
Další informace spustit dsquery /? a pro podrobnější informace o objektu kombinovat například s dsget…

Export AD Computers’ names

You can very simply export all computers in AD to txt file for example like this:

this command exports 10000 computers
dsquery computer -limit 10000 >C:computers.txt
next command exports 10000 computers‘ SAMIDs attributes of computers located in organization unit Workstations.
dsquery computer ou=workstations,dc=domain,dc=local -limit 10000 -o samid >c:computers.txt
for more information run dsquery /? and for detailed informations about object do combine dsquery with dsget…

Řadiče domény správně registrován ve službě DNS?

Chcete mít jistotu s DC SRV registrace záznamu DNS?
Spusťte příkaz NSLOOKUP, změňte typ SRV (set querytype = srv) a spusťte dotaz pro konkrétní doménu pomocí _LDAP. Například:
_ldap._tcp.DC._msdcs.Domain.suffix nebo _ldap._tcp.dc._msdcs.subdomain.domain.suffix.
Nikdy nepodceňujte to! Správně nakonfigurovaný server DNS je základní věci pro mnoho dalších služeb.

DCs properly registered in DNS?

Do you want to be sure with DC SRV record registration in DNS?
Run NSLOOKUP command, change type to SRV (set querytype=srv) and then run query for particular domain using _LDAP. For example:
_ldap._tcp.dc._msdcs.domain.suffix or _ldap._tcp.dc._msdcs.subdomain.domain.suffix.
Never underestimate that! Properly configured DNS server is the basic stuff for many other services!Vzdálená pomoc – síť

Pokud máte bránu firewall mezi klientem a počítačem (s instalovanou konzolou configmgr) může očekávat nějaké problémy s připojení programu Vzdálená pomoc.
Komunikace mezi nimi začíná na portu RPC. Říkají, že každé jiné číslo portu na kterém začnou relaci vzdálené pomoci. Tento port je dynamicky vybrán z řady do 1024. Tak je třeba otevřít číslo portu RPC 135 a pak všechny porty až 1024. To může zvýšit riziko v infrastruktuře, takže další možnost je omezit rozsah dynamických portů RPC na klienty změnou klíče registru HKEY LMsoftwaremicrosoftrpcinternetports. Potom můžete omezit odchozí komunikaci z počítače, konzole na klientovi pouze tyto porty. Ale jiným způsobem (od klienta k serveru), je třeba ponechat otevřené pro všechny porty. Pokud změníte na druhou stranu může kromě problémů s dalšími službami (pro ex. AD).

Stránky:1...1516171819202122